#norefnogame

19 February 2018

1. Nationale Weekend vum Arbitrage: Zesummen mat der FLH, FLBB, FLVB an der FLTT organiséiert d'FLF de Weekend vum 30. September an 1. Oktober den éischten Nationale Weekend vum Arbitrage. Et geet drëms fir d'Roll vum Arbitter queesch duerch all Sportarten ze valoriséieren an d'Leit ze sensibiliséieren fir sech fir dës schwiereg mee wichteg Roll am Sport ze engagéieren. D’Arbitter géife sech freeën, wa si dëse Weekend op den Terrainen an an den Halen eng gréisser Akzeptanz géife spieren. http://flf.lu/Arbitrage/Actualites/1er-weekend-national-de-l-arbitrage.aspx http://www.rtl.lu/sport/1080796.html