Comité Saison 2019/2020

Präsident:
Raoul Schummer

Vize-Präsidenten:
Daniel Wampach
Gil Cajao

Sekretär:
Raymond Lahr

Caissier:
Stephen Atkinson

Memberen:
Christian Bamberg
Laurent François
Claude Hoffmann
Tom Hubert
Fränz Leruth
Max Raths
Andre Saeul
Max Schrantz
Carlo Wampach

 

 

 


 

Aarbechtsgruppen & Commissiounen

Finanzen & Sponsoring:
Stephen Atkinson, Christian Bamberg, Claude Hoffmann, Max Raths, Daniel Wampach


Internet & Marketing:
Claude Hoffmann, Christian Bamberg

Buvette & Manifestatiounen:
Carlo Wampach, Fränz Leruth, Raymond Lahr, Max Raths, Gil Cajao, Laurent François

Sportlëche Beräich & Transferts:
Tom Hubert, Gil Cajao, Christian Bamberg, Raoul Schummer, Max Schrantz, Laurent François

Jugend:
Christian Bamberg, Raymond Lahr, Andre Saeul, Daniel Wampach

Organisatioun Kings of Penalty:
Raoul Schummer, Daniel Wampach, Carlo Wampach, Claude Hoffmann, Christian Bamberg, Max Raths, Max Schrantz, Pit Chennaux, David Schuster, Serge Guth, Manuel Kaufmann, Charel Weidert