Comité

Comité Saison 2017/2018

Präsident:
Raoul Schummer

Vize-Präsidenten: 
Daniel Wampach
Gil Cajao

Sekretär:
Raymond Lahr

Caissier:

Stephen Atkinson

Memberen:

Christian Bamberg
Laurent François
Corinne Gansen
Claude Hoffmann
Tom Hubert
Max Raths
Jessica Silva
Claude Wampach
Carlo WampachAarbechtsgruppen & Commissiounen

Finanzen & Sponsoring:
Daniel Wampach, Laurent François, Stephen Atkinson, Christian Bamberg, Claude Hoffmann, Claude Wampach


Internet & Marketing:
Laurent François, Christian Bamberg, Claude Hoffmann

Buvette & Manifestatiounen:
Corinne Gansen, Max Raths, Jessica Silva, Laurent François, Raymond Lahr

Sportlëche Beräich & Transferts:
Tom Hubert, Gil Cajao, Laurent François, Claude Wampach, Stephen Atkinson

Jugend:
Claude Wampach, Christian Bamberg, Raymond Lahr

Organisatioun Kings of Penalty:
Raoul Schummer, Daniel Wampach, Claude Hoffmann, Christian Bamberg, Max Raths, Max Schrantz, Pit Chennaux, David Schuster, Jessica Silva, Corinne Gansen, Gil Cajao, Serge Guth, Manuel Kaufmann, Eric Frondizi, Fredo Schiltz, Bob Kohnen, Charel Zeimetz, Charel Weidert, Garry Neu