Viirronn an der Coupe FLF

Viirronn an der Coupe FLF

Claravallis Clerf - FC Berdenia Berbourg haut de Mëtteg um 16h00. An der Viirronn vun der Coupe FLF reese mer haut bei den 3. Divisionär op Klierf. Vu Berbourg aus fiert e Bus, et sinn nach Plaze fräi. Départ ass um 13h00 beim Terrain. Allez Berbuerg!!!