Communiqué


25 March 2023

De Comité vum FC Berdenia deelt mat dass de Veräin an den Trainer Rainer Kraft getrennte Weeër ginn. D'Equipe gëtt interimsweis vum Trainergespann Pierre Hoffmann, Tiziano Esposto an Daniel Becker betreit.
 
Mir wënschen dem Rainer nach vill Erfollëg op sengem weidere Wee a soen him Merci fir säin Engagement.
 
#MIRsiBERBUERG